Nyhedsoversigt


Brønderslev 26. november 2023
Norlys Vækstpulje støtter Brønderslev Jagtforening i opførsel af nyt skydehus.

Brønderslev Jagtforening har netop fået meddelelse om, at modtage Kr. 105.000,- fra Norlys Vækstpulje. Med pengene kan foreningen opfører et nyt skydehus til standpladsen ”bagduer”.
 2022 har Brønderslev Jagtforening arbejdet frem mod at imødekomme udvidede miljøkrav til skydebanen, beliggende Sdr. Engvej, Brønderslev.
Det er især kravet til støjniveau, som i fremtiden bliver noget, man skal forholde sig til.
I 2023 blev foreningen færdige med at anlægge nye 6 meter høje volde, som dæmper støjen fra skydningen.
- Vi er rigtig glade for bevillingen fra Norlys Vækstpulje, som betyder at vi kan tage endnu et skridt i forbedring af dæmpningen af skud. Kravene skærpes i fremtiden, og med det nye skydehus, som er fremstillet af specielle støjdæmpende materialer, støjdæmpes skud markant – til glæde og gavn for samfundet omkring skydebanen.
”Der er for os tale om en meget stor investering, udtaler kasserer Henrik Kragh, og vi er meget taknemmelige for, den støtte som Norlys Vækstpulje har valgt at give os!”
” - Vi er rigtig glade for at kunne støtte det lokale foreningsliv. Det er dejligt at se, hvor stor forskel pengene kan gøre for de mange projekter, der ofte primært drives ved hjælp af frivillige kræfter, siger Niels Vendelboe, der er vækstpuljeansvarlig i Norlys.”
Projektet starter i 2024, og forventes at være klar ultimo første kvartal.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Brønderslev Jagtforening

Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

23. apr. 2024
DJ's repræsentant er genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse. Hun opfordrer jægerne til at dyrke det lokale sammenhold mellem organisationerne.
23. apr. 2024
Alle jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund kan benytte en bred vifte af tilbud - heriblandt ikke mindst muligheden for gratis foredrag og kurser.
22. apr. 2024
Er der brug for at kvindelige buejægere går sammen om at få flere kønsfæller til at fatte interesse for buejagtens spændende udfordringer. Nu inviterer buejæger til idémøde.
22. apr. 2024
I den netop overståede sæson af DR’s Alene i vildmarken foregik optagelserne i Finland, hvilket gjorde det muligt for buejægere at deltage.
22. apr. 2024
Du kan søge om tilskud til plantning i det åbne land hos Naturstyrelsen. Ansøgningsfristen for planter til plantning om efteråret er den 30. april.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/