Nyhedsoversigt


Brønderslev 26. november 2023
Norlys Vækstpulje støtter Brønderslev Jagtforening i opførsel af nyt skydehus.

Brønderslev Jagtforening har netop fået meddelelse om, at modtage Kr. 105.000,- fra Norlys Vækstpulje. Med pengene kan foreningen opfører et nyt skydehus til standpladsen ”bagduer”.
 2022 har Brønderslev Jagtforening arbejdet frem mod at imødekomme udvidede miljøkrav til skydebanen, beliggende Sdr. Engvej, Brønderslev.
Det er især kravet til støjniveau, som i fremtiden bliver noget, man skal forholde sig til.
I 2023 blev foreningen færdige med at anlægge nye 6 meter høje volde, som dæmper støjen fra skydningen.
- Vi er rigtig glade for bevillingen fra Norlys Vækstpulje, som betyder at vi kan tage endnu et skridt i forbedring af dæmpningen af skud. Kravene skærpes i fremtiden, og med det nye skydehus, som er fremstillet af specielle støjdæmpende materialer, støjdæmpes skud markant – til glæde og gavn for samfundet omkring skydebanen.
”Der er for os tale om en meget stor investering, udtaler kasserer Henrik Kragh, og vi er meget taknemmelige for, den støtte som Norlys Vækstpulje har valgt at give os!”
” - Vi er rigtig glade for at kunne støtte det lokale foreningsliv. Det er dejligt at se, hvor stor forskel pengene kan gøre for de mange projekter, der ofte primært drives ved hjælp af frivillige kræfter, siger Niels Vendelboe, der er vækstpuljeansvarlig i Norlys.”
Projektet starter i 2024, og forventes at være klar ultimo første kvartal.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Brønderslev Jagtforening

Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

7. dec. 2023
13. december afholder VFR sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er drøftelser om etik og jagt, jagttider for hind, då og kalve, status på jagttegnsmidlerne, mv.
6. dec. 2023
Onsdag i denne uge stod murene færdige og tagkonstruktionen var rejst på den nye værelsesfløj ved Jagtens Hus. Det blev fejret på behørig og traditionsrig vis.
6. dec. 2023
Nu har medlemmer af DJ mulighed for at give forbundet feedback på deres medlemskab, når vi i denne uge udsender medlemsundersøgelsen 2023.
5. dec. 2023
Danske jægeres vildtobservationer er nu tilgængelige for videnskaben, og det kan få stor, positiv betydning for fremtidige vurderinger af bestande.
5. dec. 2023
Selvom antallet af kvindelige jagttegnsløsere er stigende, kan mange kvinder have problemer med at komme afsted på jagt.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/