Nyhedsoversigt


Brønderslev 26. november 2023
Norlys Vækstpulje støtter Brønderslev Jagtforening i opførsel af nyt skydehus.

Brønderslev Jagtforening har netop fået meddelelse om, at modtage Kr. 105.000,- fra Norlys Vækstpulje. Med pengene kan foreningen opfører et nyt skydehus til standpladsen ”bagduer”.
 2022 har Brønderslev Jagtforening arbejdet frem mod at imødekomme udvidede miljøkrav til skydebanen, beliggende Sdr. Engvej, Brønderslev.
Det er især kravet til støjniveau, som i fremtiden bliver noget, man skal forholde sig til.
I 2023 blev foreningen færdige med at anlægge nye 6 meter høje volde, som dæmper støjen fra skydningen.
- Vi er rigtig glade for bevillingen fra Norlys Vækstpulje, som betyder at vi kan tage endnu et skridt i forbedring af dæmpningen af skud. Kravene skærpes i fremtiden, og med det nye skydehus, som er fremstillet af specielle støjdæmpende materialer, støjdæmpes skud markant – til glæde og gavn for samfundet omkring skydebanen.
”Der er for os tale om en meget stor investering, udtaler kasserer Henrik Kragh, og vi er meget taknemmelige for, den støtte som Norlys Vækstpulje har valgt at give os!”
” - Vi er rigtig glade for at kunne støtte det lokale foreningsliv. Det er dejligt at se, hvor stor forskel pengene kan gøre for de mange projekter, der ofte primært drives ved hjælp af frivillige kræfter, siger Niels Vendelboe, der er vækstpuljeansvarlig i Norlys.”
Projektet starter i 2024, og forventes at være klar ultimo første kvartal.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Brønderslev Jagtforening

Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

19. jun. 2024
Der er konstateret udbrud af afrikansk svinepest i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Danske jægere i området bør udvise agtpågivenhed.
19. jun. 2024
Sommeren er i fuld gang, og det betyder højsæson for flåter. I år er der endnu mere grund til at være opmærksom, når du bevæger dig ud i flåtland.
18. jun. 2024
32 voksne jægere og 18 børn trodsede vejrliget og bevæbnede sig med skraldeposer og affaldsopsamlere med gribetænger. Denne dag stod der nemlig strandrensning på programmet.
18. jun. 2024
Det er VFR, der indstiller arter for jagttidsrevision til miljøministeren. I denne artikel vil vi forklare hvordan processen finder sted i praksis.
17. jun. 2024
Nu skal EU's medlemslande indføre naturgenopretning på 20 procent af deres arealer til lands og til vands, og det er gode nyheder. Også for de danske jægere.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/