Velkommen til Brønderslev Jagtforening.

Vi er en lokal jagtforening i Brønderslev Kommune.
Foreningen blev dannet i 1933. Vi er en del af Danmarks Jægerforbund, og vores lokale forening har  131 medlemmer. Medlemmerne er både unge og ældre, som gerne mødes på vores flugtskydningsbane. Her er alle lige  - både den nye jæger samt den garvede og rutinerede jæger!
Hos os er alle velkomne! Du behøver endda ikke at være medlem, men vi står gerne klar med råd og vejledning, hvis du har spørgsmål eller ønske om at være med i foreningen.

 
Spar Nord Fonden støtter Brønderslev Jagtforening!
18. juni modtog vi denne besked fra Fonden:
" Spar Nord Fondens bestyrelse har netop behandlet jeres ansøgning, og vi kan med stor glæde meddele, at der er bevilget støtte til projektet med et beløb på:
BEVILGET BELØB: 20.000"

Vi er yderst taknemmelige - pengene skal bruges til indkøb af nye kastemaskiner, således vores anlæg får et løft, til glæde og gavn for alle skytter!
Ø. Brønderslev Sparekassefond støtter Brønderslev Jagtforening!
Den 30. april 2024, var formand Søren D. Christensen og kasserer Henrik Kragh inviteret til officiel overdragelse af fondstøtte hos Ø. Brønderslev Sparekassefond.
Fonden har betænkt Brønderslev Jagtforening med den nette sum af kr. 75.000,-. 
Pengene bliver et tilskud til et større projekt, idet foreningen er i gang med en større renovering af Brønderlsev Flugtskydningsbane, som BJF ejer. "Vi indkøber 2 nye kastemaskiner, som vi forventer at sætte op juni/juli, udtaler Henrik Kragh."
Norlys Vækstpulje støtter Brønderslev Jagtforening i opførsel af nyt skydehus.
Brønderslev Jagtforening har netop fået meddelelse om, at modtage Kr. 105.000,- fra Norlys Vækstpulje. Med pengene kan foreningen opfører et nyt skydehus til standpladsen ”bagduer”.

Siden 2022 har Brønderslev Jagtforening arbejdet frem mod at imødekomme udvidede miljøkrav til skydebanen, beliggende Sdr. Engvej, Brønderslev.
Det er især kravet til støjniveau, som i fremtiden bliver noget, man skal forholde sig til.
I 2023 blev foreningen færdige med at anlægge nye 6 meter høje volde, som dæmper støjen fra skydningen.
- Vi er rigtig glade for bevillingen fra Norlys Vækstpulje, som betyder at vi kan tage endnu et skridt i forbedring af dæmpningen af skud. Kravene skærpes i fremtiden, og med det nye skydehus, som er fremstillet af specielle støjdæmpende materialer, støjdæmpes skud markant – til glæde og gavn for samfundet omkring skydebanen.

”Der er for os tale om en meget stor investering, udtaler kasserer Henrik Kragh, og vi er meget taknemmelige for, den støtte som Norlys Vækstpulje har valgt at give os!”

” - Vi er rigtig glade for at kunne støtte det lokale foreningsliv. Det er dejligt at se, hvor stor forskel pengene kan gøre for de mange projekter, der ofte primært drives ved hjælp af frivillige kræfter, siger Niels Vendelboe, der er vækstpuljeansvarlig i Norlys.”

Projektet starter i 2024, og forventes at være klar ultimo første 3 kvartal.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Riffelbanen i Brønderslev

Vi samarbejder med Brønderslev Skytteforening, som du finder på denne adresse:
Skydebanevej, 9700 Brønderslev

Du kan både indskyde din riffel, og gennemfører det "Obligatorsike Riffelskydeforløb".
Vi er et instruktørteam som er uddannet ved Naturstyrelsen/Danmarks Jægerforbund.
Vi kan svare på det meste, så kom bare forbi.
For at kunne få adgang til skydetid, skal du tilmelde dig:
Åbningstider og tilmelding - Riffelbanen
Kontakt:

Henrik Kragh mobil 20457729
Gijs Nordberg mobil 29708187

Riffelbane BRDslev.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/